Termeni și Condiții

TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE

,,CLEAN – CITY” SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Milano 1A, of. 71, cod fiscal: 1014600014014 („DUCK”), promovează, prin serviciile sale, utilizarea mijloacelor de transport nepoluante prin utilizarea trotinetelor electrice. în calitate de utilizator, vei putea beneficia de serviciile oferite de către DUCK în termenii şi condiţiile ce urmează („Termeni si Conditii”).

Acest document stabileşte termenii legali de utilizare a serciviilor oferite de către DUCK. Accesând şi/sau folosind serviciile, SUNTEŢI DE ACORD CU DISPOZIŢIILE PREZENTULUI DOCUMENT.

NEACCEPTAREA PREZENTULUI DOCUMENT CONDUCE LA IMPOSIBILITATEA UTILIZĂRII SERVICIILOR puse la dispoziţie de către DUCK.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentul document.

1. NOŢIUNI GENERALE

Termenii şi Condiţiile DUCK se aplică tuturor utilizatorilor aplicaţiei şi implicit serviciilor oferite de către DUCK.

Poti beneficia de serviciile DUCK prin acceptarea expresă a Termenilor şi Condiţiilor, astfel încât prezentul document va reprezenta contractul la distanţa dintre tine şi DUCK.

Prin utilizarea serviciilor DUCK, eşti de acord cu limitările menţionate în cadrul prezentului document.

DUCK nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele erori de afişare apărute în conţinutul aplicaţiei, pentru elementele de grafică afişate ce se dovedesc a fi eronate sau nu pot fi vizualizate precum nici pentru buna funcţionare a surselor externe de conţinut către care se face trimitere în materialele prezentate în cadrul aplicaţiei.

Prezentul document poate suferi revizuiri periodic, DUCK neavând obligaţia de a aduce la cunoştinţa utilizatorilor aceste modificări, cu excepţia cazului în care există modificări semnificative, situaţie în care informarea va opera prin afişarea informaţiilor privind modificările în aplicaţie (push notification) şi pe site-ul oficial al DUCK.

Orice modificare substanţială va produce efecte în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data publicării informării privind modificările, cu excepţia noilor utilizatori cărora li se vor aplica Termenii şi Condiţiile de la data creării contului de utilizator.

2. CONTUL DE UTILIZATOR NECESAR PENTRU UTILIZAREA APLICATIEI

Accesul în aplicaţie se face în mod gratuit. Aplicaţia DUCK pentru mobil este disponibilă atât pentru Android cât şi pentru IOS.

Utilizatorul Este singurul răspunzător pentru activitatea desfăşurată în cadrul aplicaţiei DUCK.

Pentru a putea utiliza aplicaţia DUCK şi implicit pentru a putea beneficia de serviciile oferite prin intermediul aplicaţiei Este necesar să îţi creezi un cont de utilizator ( User Account ). Pentru crearea contului de utilizator vei înregistra în câmpurile corespunzător marcate următoarele date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de email precum şi numărul de telefon.

Odată cu înregistrarea contul de utilizator, devii responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii contului şi parolei. În cazul în care numărul de telefon este modificat sau pierdut, contul nu poate fi recuperat, cu toate acestea, banii rămaşi pe contul pierdut pot fi returnaţi sau transferaţi pe un cont nou. În acest caz, urmează să vă adresaţi prin intermediul adresei electronice folosite la înregistrarea contului pierdut către ,,Serviciul Clientelă”, cu solicitarea de a vă restitui sau transfera sursele băneşti rămase.

În vederea înregistrării contului, este necesar să ne furnizezi date corecte şi complete precum şi, dacă este necesar, să îţi actualizezi datele înregistrate.

Încălcarea obligaţiei de a furniza date corecte în vederea înregistrării contului poate conduce la închiderea unilaterală a contului de utilizator. DUCK îşi rezervă dreptul, în orice moment şi fără notificare prealabilă, de a refuza înregistrarea sau de a şterge ori limita un cont (temporar sau permanent), în cazuri justificate.

Încurajăm fiecare utilizator să ne sesizeze prin orice mijloc utilizarea neautorizată a contului pe care îl deţine sau o breşă de securitate descoperită cu privire la orice categorie de date cu caracter personal.

Contul tău de utilizator este personal şi netransmisibil către alte persoane. Pentru evitarea oricăror dubii, contul va putea fi folosit doar de către tine, ca unic utilizator, pentru a beneficia de serviciile oferite exclusiv în nume propriu.

La înregistrarea contului, utilizatorii atestă faptul că au împlinit în mod legal vârsta de 16 ani, astfel încât să poată beneficia de serviciile DUCK, beneficiarii serviciilor putând fi doar utilizatorii care au cel puţin vârsta de 16 ani.

Utilizarea trotinetelor electrice DUCK de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. În cazul în care se permite activarea unei trotinete folosind contul/datele unui major, acesta va fi pe deplin răspunzător de orice daune, vătămări fizice sau orice alte consecinţe ce derivă din utilizarea nepermisă.

În cadrul aplicaţiei vei regăsi istoricul tuturor curselor efectuate de la crearea contului, inclusiv poţi solicita un expedierea unui invoice în care este redată toată informaţia cu privire la costul tuturor curselor efectuate.

3. VALIDAREA CONTULUI

Validarea contului de utilizator este condiţionată de încărcarea în aplicaţie a datelor cardului tău bancar. Datele cardului sunt solicitate strict în vederea efectuării plăţii curselor prin intermediul aplicaţiei acestea nu sunt stocate pe serverele DUCK, ci pe resursele sistemului de plăţi utilizat.

Odată ce ai introdus datele cardului, sistemul va extrage o plată în sumă de 50 Lei pentru verificarea cardului bancar şi capacităţii de plată, suma respectivă automat va fi inclusă în ,,contul meu” din aplicaţie, pe care îi vei putea utiliza pentru achitarea serviciilor noastre. În cazul în care nu mai doreşti să beneficiezi de serviciile noastre, poţi solicita restituirea banilor expediind un e-mail sau luînd legătura cu ,,Serviciul Clientelă”.

Dacă, din orice motive, există dubii asupra identităţii tale/cardului utilizat, DUCK va putea solicita prezentarea unui act de identitate în vederea validării identităţii tale/titularului cardului.

4. PLATA SERVICIILOR

Ulterior validării contului tău de utilizator, vei putea beneficia de serviciile DUCK prin preluarea unei trotinete electrice DUCK din locaţiile indicate în aplicaţie conform tarifelor stabilite, în aplicaţie şi pe site-ul oficial DUCK.

În vederea utilizării şi achitării serviciilor vei transfera cu titlu de avans în contul tău DUCK, în continuare denumit „cont”, disponibil în aplicaţie, o sumă minimă de 100 lei din care urmează a se retrage contravaloarea fiecărei curse realizate prin intermediul aplicaţiei. Pentru încărcare, vei avea la dispoziţie opţiunile puse la dispoziţie de noi, respectiv 100 L, 200 L şi 400 L sau opţiunea de a insera suma pe care o doreşti, respectând întotdeauna suma minimă de 5 L cerută pentru cont. În situaţia în care suma disponibilă în cont nu acoperă contravaloarea unei curse, DUCK îşi rezervă dreptul de a retrage în mod automat diferenţa de pe cardul bancar inserat în aplicaţie. Obligaţia de plată aferentă serviciului prestat în temeiul contractului la distanţa faţă de furnizorul serviciului de transport va fi considerată îndeplinită atunci când se realizează transportul fondurilor din contul tau in contul bancar al societăţii ,,CLEAN – CITY” S.R.L.

Odată ce optezi pentru utilizarea trotinetei electrice din reţeaua DUCK, devii responsabil pentru efectuarea plăţii precum şi pentru asigurarea faptului că în „contul DUCK”sau pe cardul înregistrat există fonduri suficiente în vederea procesării tranzacţiei. În vederea validării contului, trebuie să completezi datele cardului pe care îl deţii (credit/debit), respectiv numărul de card precum şi data expirării. Prin introducerea acestor date garantezi faptul că aceste date sunt valide precum şi faptul că eşti autorizat să utilizezi respectivul card.

Plăţile sunt procesate prin intermediul procesatorului de plăţi – MAIB (alternativ Stripe.com). Atunci când efectuezi plăţi prin intermediul aplicaţiei, DUCK nu este responsabilă pentru eventualele costuri de plată generate de terţi (de exemplu: operatori de telefonie mobilă, taxe bancare). În calitate de utilizator, înţelegi şi accepţi faptul că anumiţi furnizori de servicii pot percepe taxe suplimentare la procesarea plăţilor. DUCK nu este răspunzător de niciun cost suplimentar prin raportare la tariful corespunzător cursei efectuate de către utilizator, neasumându-şi nicio responsabilitate în acest sens.

De asemenea, procesarea plăţii poate fi supusă termenilor şi condiţiilor furnizorului de servicii de plată, sens în care vă recomandăm să consultaţi acest document specific fiecărui furnizor înainte de a utiliza metoda de plată.

Prin introducerea datelor cardului înţelegi şi accepţi faptul că la momentul preluării unei trotinete, DUCK va proceda la preluarea sumei aferente cursei din „contul meu” disponibil în aplicaţie sau, după caz, din cardul înregistrat în aplicaţie. Prin intermediul acestor Termeni şi Condiţii îţi exprimi acordul în acest sens şi înţelegi faptul că DUCK va proceda la retragerea automată a sumei aferente fiecărei curse realizate prin intermediul aplicaţiei mobile la momentul finalizării cursei.

În situatia în care constaţi anumite diferenţe sau doreşti să conteşti o anumită plată, este necesar să contactezi societatea noastră în termen de maxim 30 (treizeci) zile lucrătoare de la data plăţii şi să furnizezi toate informaţiile necesare pentru identificarea plăţii supuse analizei, respectiv data, ora de început/de sfârşit precum şi orice alte detalii necesare soluţionării chestiunii respective.

Utilizatorii au obligaţia de a aduce la cunoştinţa DUCK orice modificare intervenită cu privire la contul sau cardul bancar în termen de 72 de ore de la intervenirea modificării (schimbare card, pierdere card, modificare data expirare).

Perioada maximă de închiriere a unei trotinete DUCK este de 24 de ore, în limita procentului de baterie rămas. Aşadar, înţelegi faptul că vei fi obligat să eliberezi trotineta electrică în termen de maxim 24 de ore de la ora începerii cursei. După epuizarea acestui interval de timp ai posibilitatea de a începe o nouă cursă, supusă acelorași condiţii.

Trotinetele electrice nereturnate în termen de 30 de ore de la închiriere vor fi considerate pierdute sau furate, iar ultimul utilizator ce nu a procedat la returnarea trotinetei va fi taxat cu suma de 1500 lei. Suma va fi retrasă din portofel sau după caz, din contul aferent cardului utilizat pentru înregistrare, ca orice plată uzuală pentru închirierea trotinetelor DUCK. Separat, DUCK va putea dispune de toate mijloacele legale recunoscute de lege în vederea recuperării trotinetei în cauză.

În cadrul aplicaţiei va fi indicată locaţia de pornire a cursei, destinaţia finală precum şi costul aferent serviciului furnizat de către DUCK.

La solicitarea utilizatorilor, DUCK va proceda la transmiterea facturii prin corespondenţa electronică. Separat, persoana fizică care doreşte factura, va furniza şi domiciliul, ca data necesară în vederea emiterii facturii conform prevederilor fiscale în vigoare.

5. PRELUAREA SI PARCAREA TROTINETELOR ELECTRICE

Identificarea unei trotinete se poate face cu ajutorul aplicaţiei mobile DUCK cu ajutorul hărţii din pagina principală.

Utilizatorul va consulta panoul trotinetei electrice în vederea asigurării faptului că aceasta nu este descărcată. Utilizatorul înţelege şi îşi asumă faptul că trotineta electrică, în cazul în care nu este încărcată complet, îşi poate epuiza bateria pe parcursul cursei şi inţelege faptul că în aceasta situatie, DUCK nu îşi asumă consecinţele ce decurg din această împrejurare, neputând reprezenta un temei pentru solicitarea unor eventuale despăgubiri.

La preluarea unei trotinete electrice, ai obligaţia de a te asigura asupra faptului că te afli într-o stare fizică şi psihică adecvată, respectiv nu te afli sub influenţa băuturilor alcoolice, substanţe stupefiante sau alte substanţe ce au capacitatea de a afecta sub orice formă discernamantul.

La finalizarea cursei ai obligaţia de a returna trotineta electrică în aceeaşi stare în care a fost preluată precum şi obligaţia de a parca trotineta electrică în zonele permise pe domeniul public fără a reprezenta un obstacol pentru pietoni sau pentru autoturisme. Parcarea trotinetei electrice se va face în poziţia verticală utilizând cricul pentru a o sprijini.

În situatia în care parchezi în mod neregulamentar trotineta electrică şi ca urmare a acestei parcări DUCK va fi amendat, înţelegi faptul că vei fi singurul responsabil de acest fapt şi îţi asumi faptul că DUCK urmează să îşi recupereze sumele achitate în acest sens de la tine. De asemenea, eşti de acord ca societatea noastră să achite direct, în numele tău, orice amendă cauzată de folosirea necorespunzătoare a trotinetei electrice, urmând să restitui suma respectivă precum şi eventualele cheltuieli suplimentare în contul ,,CLEAN – CITY” S.R.L. în termen de 15 zile de la data furnizării dovezii de plată.

Prin acceptarea prezentului document, înţelegi şi îţi asumi faptul că urmează să suporţi orice amendă, taxă, despăgubiri civile şi cheltuieli de judecată şi/ sau orice alte costuri cauzate de parcarea necorespunzătoare a trotinetei electrice sau ca urmare a încălcării oricarei legi/reglementări în timpul utilizării serviciilor furnizate de către DUCK.

De asemenea, înţelegi faptul că DUCK poate furniza oricăror autorităţi competente cu atribuţii în domeniul siguranţei traficului şi administrării domeniului public informaţiile necesare identificarii utilizatorilor, în condiţiile legilor aplicabile.

În vederea evitării oricăror prejudicii, utilizatorilor le este interzis să:

  1. Încalce orice legi, reguli sau reglementări, inclusiv deplasarea cu trotinetele electrice pe trotuare şi/sau parcarea acestora în afara zonelor permise;
  2. Transporte orice servietă, rucsac, geanta voluminoasă ce ar împiedica capacitatea de a opera trotineta electrică;
  3. Utilizeze în timpul efectuării curselor telefonul mobil sau orice dispozitiv cu ajutorul căruia se pot transmite mesaje text sau alte asemenea;
  4. Deplaseze trotineta electrica pe o proprietate privata sau pe orice alt spaţiu ce poate limita accesul la aceasta. În această situaţie veţi fi obligat să achitaţi toate cheltuielile necesare recuperării acesteia. Nereturnarea trotinetei electrice în aceeaşi zi în care a fost închiriată reprezintă, după caz, infracţiunea de Delapidare a averii străine, adică însuşirea, dispunerea sau folosirea ilegală a bunurilor altei sau ale altor persoane de către cel căruia i-au fost încredinţate în baza unui titlu şi cu un anumit scop ori refuzul de a le restitui, care a produs daune considerabile prevăzută de art. 191 Cod Penal, se pedepseşte cu amendă în mărime pînă la 850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
  5. Transporte trotineta electrica cu ajutorul altor vehicule (ex: autobuz, autoturism etc.).

De asemenea, în situaţia în care sesizezi orice defecţiune la trotineta electrică preluată, te rugăm să anunţi de îndată societatea cu ajutorul aplicatiei – secţiunea ,,Serviciu Clientelă”. Te informăm că în cazul care depistezi orice defect la trotineta electrică şi continui cursa fără a informa în mod corespunzător societatea, eşti responsabil de orice consecinţe ulterioare.

În cazul în care întârzierea în returnare sau nereturnarea oricărei trotinete electrice a fost cauzată de motive independente de voinţa utilizatorului (ex: defecţiunea trotinetei, condiţii meteo defavorabile etc.), există posibilitatea de a solicita preluarea trotinetei electrice de către DUCK sau de acordare a unui interval suplimentar pentru predarea trotinetei electrice, contactând în prealabil DUCK la numarul de telefon +373 794 40 334. În absenţa unei solicitări exprese formulate în acest mod, utilizatorul va suporta consecinţele ce decurg din întârzierea în returnare sau nereturnarea oricărei trotinete electrice.

6. DAUNE CAUZATE TROTINETELOR DUCK

Utilizatorii trotinetelor electrice sunt singurii responsabili de integritatea acestora, orice daună constatată la nivelul acestora la momentul returnării urmând a fi recuperată în funcţie de defecţiunea constatată. Orice cost aferent reparaţiei urmează a fi comunicat în termen de 5 zile lucratoare de către DUCK.

În situaţia sesizării oricăror defecţiuni , utilizatorul are obligaţia de a anunţa de îndată societatea la numarul de telefon +373 794 40 334 ori la adresa de e-mail generala de contact: support@duckscooters.com sau prin intermediul aplicaţiei mobile, utilizând secţiunea „Serviciu clientelă”. La momentul sesizării unor defecţiuni, DUCK poate proceda la solicitarea unor fotografii în vederea evaluării trotinetei electrice până la momentul preluării acesteia de către un reprezentant DUCK.

În situaţia în care defecţiunea a fost din culpa ta, ca utilizator, ai obligaţia ca în termen de maxim 1 (o) ora să procedaţi la înştiinţarea DUCK.

În vederea comunicării costurilor aferente eventualelor reparaţii ale trotinetelor, ne autorizaţi să vă contactăm direct prin intermediul poştei electronice/apel telefonic, conform datelor din cont.

7. OBLIGATIILE UTILIZATORILOR

Utilizatorul are obligaţia de a folosi trotineta electrică cu diligenţa unui bun proprietar numai în scopul în care aceasta a fost pusă la dispoziţie de către DUCK respectând condiţiile normale de utilizare şi exploatare.

Utilizatorul are obligaţia de a utiliza trotinetele electrice în mod corespunzător, respectiv, fără alţi pasageri.

Utilizarea trotinetelor sub efectul băuturilor alcoolice precum şi sub influenţa altor substanţe interzise este strict interzisă.

Utilizatorul are obligaţia de a nu încălca reglementările/legile aplicabile în vigoare cu privire la circulaţia pe drumurile publice precum şi de a utiliza trotinetele electrice în condiţii de siguranţă.

Utilizatorul înţelege faptul că serviciile sunt prestate în nume personal, iar în situaţia în care permite utilizarea trotinetelor electrice de către o altă persoană prin intermediul contului personal, va fi singurul responsabil de orice daune si prejudicii cauzate de către utilizatorul respectiv, în condiţiile stipulate în prezentul document.

Utilizatorul are obligaţia de a parca trotinetele electrice în locurile permise fără a obstrucţiona traficul precum şi obligaţia de a utiliza trotinetele electrice doar în zonele permise evidenţiate în mod corespunzător pe harta aplicaţiei.

Utilizatorul are obligaţia de a nu transporta trotineta electrică cu ajutorul altor mijloace de transport, indiferent de natura lor.

Utilizatorul are obligaţia de a suporta eventualele prejudicii cauzate de depaşirea unei greutăţi de 100 kg, existând riscul producerii unor accidente.

Utilizatorul are obligaţia de a semnala orice defecţiuni constatate la nivelul trotinetelor electrice conform punctului VI de mai sus.

La expirarea perioadei permise de închiriere, utilizatorul are obligaţia de a returna trotineta electrică în starea în care aceasta a fost preluată. În vederea returnării acesteia va fi necesar să se identifice un spaţiu pe domeniul public în care să se parcheze trotineta electrică fără a bloca căi de acces precum şi fără a obstrucţiona traficul.

În cazul încălcării obligaţiei de a returna la timp şi în stare corespunzătoare orice trotinetă electrică preluată, utilizatorul va înregistra costuri suplimentare reprezentând contravaloarea penalităţilor de întârziere în cuantum de 200 lei/oră sau a costurilor de reparaţie/înlocuire piese precum şi orice alte costuri adiţionale.

8. RĂSPUNDEREA DUCK

Deoarece DCUK este un serviciu ce pune la dispoziţia utilizatorului trotinete electrice operate de către acesta în mod individual, DUCK nu poate garanta sau asuma responsabilitate pentru calitatea sau absenţa defectelor în furnizarea serviciilor de transport.

Dreptul de restituire al consumatorului nu este aplicabil în cazul serviciilor oferite prin intermediul aplicaţiei DUCK, în cazul în care serviciile au fost deja prestate integral de către DUCK, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al utilizatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către DUCK, în conformitate cu dispozitiile Legii cu privire protecţia consumatorului în cadrul contractelor încheiate cu profesionaliştii. Se consideră că DUCK a prestat integral serviciul către utilizator imediat după începerea cursei.

DUCK precum şi reprezentanţii şi angajaţii săi nu sunt responsabili pentru nicio pierdere sau pagubă pe care utilizatorul o poate suferi ca urmare a utilizării trotinetelor electrice contractate prin aplicaţia DUCK, inclusiv, fără a se limita la: orice daune materiale sau pierderi monetare; pierderea profitului; pierderea afacerii, contractelor, contactelor, bunăvoinţei, reputaţiei şi orice pierdere care poate rezulta din întreruperea activităţii; pierderea sau inexactitatea datelor; şi orice alt tip de pierdere sau daune.

DUCK nu va fi responsabilă pentru acţiunile sau inacţiunile utilizatorului legate de operarea trotinetelor electrice şi nu va fi răspunzător pentru daunele provoacate de către utilizator în timpul curselor sau ulterior acestora. DUCK nu răspunde pentru utilizarea necorespunzătoare a trotinetelor electrice de către utilizator într-un mod ce contravine siguranţei acesteia sau a altor persoane.

DUCK va depune toate diligenţele pentru remedierea oricăror eventuale erori în legătură cu funcţionarea serviciilor sale prin permanenta revizuire a funcţiilor aplicaţiei, motiv pentru care DUCK nu va răspunde pentru orice erori sau nereguli întâmpinate în cadrul aplicaţiei.

Prin acceptarea prezentului document utilizatorul înţelege şi îşi asumă faptul că utilizarea trotinetelor electrice se face exclusiv pe riscul acestuia precum şi faptul că DUCK nu este responsabil de consecinţele, acţiunile/inacţiunile, cheltuieli judecătoreşti, cheltuieli privind repararea oricăror prejudicii cunoscute sau necunoscute.

Prin intermediul prezentului document, utilizatorul acceptă în mod expres şi recunoaşte faptul că înţelege pe deplin riscurile asociate cu utilizarea echipamentelor puse la dispoziţie de către DUCK şi îşi asumă expres acest risc.

De asemenea, utilizatorul înţelege faptul că trotinetele electrice sunt vehicule ce pot sa funcţioneze în mod defectuos, chiar şi în situaţia în care sunt întreţinute în mod corespunzător şi că o astfel de defecţiune poate provoca vătămări.

Utilizatorul este de acord şi înţelege faptul că utilizarea trotinetelor electrice implică anumite riscuri, pericole evidente şi mai puţin evidente, ce pot duce la vătămarea sau chiar moartea acestuia sau a altor persoane.

9. INCETAREA CONTRACTULUI INCHEIAT CU DUCK

Contractul încheiat între DUCK şi utilizator poate fi reziliat unilateral prin închiderea/blocarea contului de utilizator ca urmare a unor încălcări grave a prezentului document.

De asemenea, contractul poate înceta prin ştergerea contului de utilizator la iniţiativa utilizatorului, respectiv prin denuntare unilaterală precum şi prin acordul scris al părţilor.

Încetarea contractului în orice mod nu va modifica sau afecta obligaţiile utilizatorului scadente la data încetării acestuia.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Denumirea aplicaţiei şi insemnele grafice ale acesteia sunt mărci înregistrate în proprietatea ,,CLEAN – CITY” S.R.L. şi nu pot fi preluate, copiate sau folosite fără acordul scris al proprietarului/titularului.

Întreg conţinutul prezentat sau afişat în cadrul aplicaţiei, incluzând, fără limitare, text, grafica, fotografii, imagini, imagini în mişcare, sunet şi ilustraţii, este proprietatea DUCK.

Toate elementele trotinetelor electrice, inclusiv, fără limitare, designul general precum şi conţinutul aplicaţiei sunt protejate de copyright, drepturi de autor şi alte legi referitoare la drepturile de proprietate intelectuală.

Serviciile DUCK pot fi utilizate numai în scopul prevăzut expres în prezentul document.

Utilizatorul nu poate modifica niciunul dintre materiale şi nu poate copia, distribui, transmite, afişa, efectua, reproduce, publica, licenţa, crea opere derivate din, transfera sau vinde informaţii sau lucrări conţinute în aplicaţie.

Cu exceptia acţiunilor permise de legislaţia aplicabilă în materie de drepturi de autor, utilizatorul este responsabil pentru obţinerea permisiunii înainte de a reutiliza orice material protejat de drepturi de autor care este făcut disponibil de către DUCK.

Comunicările oricăror informaţii sau date sub forma de mesaj, text, imagine, fişier audio şi/sau video sau orice alt tip de material, indiferent de modalitatea de publicare sau transmitere a acestora (public sau individual), de către orice persoană fizică sau juridică, alta decât CLEAN - CITY SRL se realizează pe raspunderea exclusivă a persoanei care este sursa acestor materiale, CLEAN - CITY SRL nefiind în nici un fel raspunzătoare de conţinutul sau modalitatea de publicare a acestor comunicări.

11. LINK-URI TERŢE

Aplicaţia DUCK poate furniza link-uri terţe către alte site-uri/aplicaţii asupra cărora societatea noastră nu are control, motiv pentru care la accesarea unui site/aplicaţie terţă vă recomandăm să analizaţi politicile privind prelucrarea datelor cu caracter personal precum şi termenii şi condiţiile de utilizare. DUCK nu este responsabil de niciun prejudiciu astfel creat şi nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul acestor link-uri sau calitatea serviciilor oferite de aceste site-uri/aplicaţii terţe.

12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal a utilizatorilor DUCK se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia datelor cu caracter personal. Pentru o informare completă asupra activităţii de prelucrare a datelor cu caracter personal realizată de DUCK, în calitate de operator de date, te invităm să consulţi secţiunea „Protectia datelor personale”.

DUCK se obligă la respectarea principiilor prevăzute de legislaţia aplicabilă protecţiei datelor cu caracter personal. În sensul prezentului contract, datele care fac obiectul prelucrării se pot referi la: nume şi prenume, adresa de e-mail, domiciliu, date de contact, număr de telefon, datele cardului bancar, istoric curse, locaţia curentă precum şi creditul rămas în ,,contul meu”.

Prelucrarea nu poate fi extinsă la alte scopuri, cu excepţia cazului în care părţile convin în mod expres sau există o obligaţie legală care dă dreptul oricărei părţi să prelucreze datele.

DUCK se obligă să preîntâmpine incidente precum distrugerea, folosirea inadecvată, accesul neautorizat, dezvăluirea sau alterarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor.

La încetarea prezentului contract, DUCK se obligă să înceteze prelucrarea datelor, cu excepţia cazurilor în care există o obligaţie legală care impune prelucrarea în continuare a datelor sau exercitarea unor drepturi în instanţa şi/sau în faţa autorităţilor publice cu atribuţii de control.

13. FORŢA MAJORĂ ŞI LITIGII

Niciuna dintre părţile contractante nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

Partea care invocă evenimentul mai sus menţionat este obligată/obligat să aducă la cunoştinţa celeilalte, imediat şi în mod complet, producerea acestuia şi să ia orice măsuri care-i stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor respectivului eveniment.

Partea care invocă evenimentul mai sus menţionat este exonerată /exonerat de la această obligaţie numai în cazul în care evenimentul o/îl impiedica să o ducă la bun sfârşit.

Prezentul Contract este supus legii Respublicii Moldova şi se consideră încheiat în Republica Moldova.

14. LEGISLAŢIA APLICABILĂ

Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc aplicaţiei şi/sau utilizarea oricărui serviciu pus la dispoziţie de către DUCK, utilizatorul se declară de acord cel puţin cu prevederile Termenilor şi Condiţiilor.

Orice dispută cu referire la prezentul document care ar putea să apară între utilizator şi DUCK se va soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care demersurile luate în vederea soluţionării pe cale amiabilă au eşuat, orice dispută/diferende între părţi vor fi soluţionate de autoritatea/instanţa competentă din Republica Moldova.

Pentru a sesiza un eventual litigiu pe care ne dorim să îl soluţionăm amiabil, te rugăm să te adresezi în scris la adresa din mun. Chişunău, str. Milano 1A, of. 71 sau la adresa de e-mail: support@duckscooters.com .

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Prezentul document a fost redactat şi va fi interpretat în conformitate cu legislatia în vigoare a Republicii Moldova.

Contacte.

Vei putea găsi și lua în chirie o trotinetă electrică pe teritoriul întregului municipiu Chișinău. Acestea vor fi repartizate dimineața iar ulterior parcate de fiecare utilizator la destinația finală. Cine știe poate chiar la colțul străzii tale? De aceea te invităm să descarci aplicația " DUCK" și cu ajutorul ei să găsești și să închiriezi o trotinetă electrică în doar câteva minute.

Îți suntem întotdeauna la dispoziție. În cazul oricăror probleme cu trotineta sau cu aplicația " DUCK" – poți să ne contactezi prin una din metodele indicate mai jos.


Orar

24/24

Hibernăm
Ne revedem în sezonul următor!